Elverum Namoz Vaqtlari

NO / Hedmark / Elverum

Elverum Qibla Yo'nalishi

N E S W

Elverum Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 138.1°
Elverum, Hedmark Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 138.1° Haqiqiy Yo'nalish: 140.7°. Magnit O'zgarishi: -2.6°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Elverum, Ehl'verum, Elverum kommune, Elverumi vald, Elverums kommun, Kommun Elverum, ai er wo lu mu, elabheruma, Елверум, Эльверум, এলভেরুম, 埃尔沃吕姆

Elverum Namoz Vaqtlari
Leiret Namoz Vaqtlari
Prestfossen Namoz Vaqtlari
Klokkerfossen Namoz Vaqtlari
Løktingdammen, (Loktingdammen) Namoz Vaqtlari
Sagtjernet Namoz Vaqtlari
Ragnvaldsbekken Namoz Vaqtlari
Vesletjennet Namoz Vaqtlari
Langsletta Namoz Vaqtlari
Sagbakken Namoz Vaqtlari
Sagåa, (Sagaa) Namoz Vaqtlari
Stormyra Namoz Vaqtlari
Hanstad Namoz Vaqtlari
Bjørntjernsbekken, (Bjorntjernsbekken) Namoz Vaqtlari
Fuglemyra Namoz Vaqtlari
Stavåsbekken, (Stavasbekken) Namoz Vaqtlari
Svartmyra Namoz Vaqtlari
Fuglemyra Namoz Vaqtlari
Åborkulpen, (Aborkulpen) Namoz Vaqtlari
Smaltjernet Namoz Vaqtlari
Engeveta Namoz Vaqtlari
Damtjernet Namoz Vaqtlari
Bjørntjernet, (Bjorntjernet) Namoz Vaqtlari
Stortjennsmyra Namoz Vaqtlari
Oksøye, (Oksoye) Namoz Vaqtlari
Søstugrenda, (Sostugrenda) Namoz Vaqtlari
Årtjernskjølen, (Artjernskjolen) Namoz Vaqtlari
Rundhaugmyra Namoz Vaqtlari
Slåttmyrbekken, (Slattmyrbekken) Namoz Vaqtlari
Stolpedalsmyra Namoz Vaqtlari
Bjørnåsen, (Bjornasen) Namoz Vaqtlari
Søvoll-Loka, (Sovoll-Loka) Namoz Vaqtlari
Kjurrudalen Namoz Vaqtlari
Posttjernet Namoz Vaqtlari
Posttjennsmyra Namoz Vaqtlari
Kringlemyra Namoz Vaqtlari
Brennerihaugen Namoz Vaqtlari
Grasbekken Namoz Vaqtlari
Stortjernet Namoz Vaqtlari
Fuglleikmyra Namoz Vaqtlari
Gampmyra Namoz Vaqtlari
Blekemyra Namoz Vaqtlari
Skirbakkmyra Namoz Vaqtlari
Strandfossen Namoz Vaqtlari
Vollmyra Namoz Vaqtlari
Kølhaugene, (Kolhaugene) Namoz Vaqtlari
Holmtjennet Namoz Vaqtlari
Kaldkjellbekken Namoz Vaqtlari
Hanstjernet Namoz Vaqtlari
Vollmogrenda Namoz Vaqtlari
Kvitkjølen, (Kvitkjolen) Namoz Vaqtlari
Mosamyra Namoz Vaqtlari
Holmtjerna Namoz Vaqtlari
Strand Namoz Vaqtlari
Strandhagaøya, (Strandhagaoya) Namoz Vaqtlari
Gildretjernet Namoz Vaqtlari
Ygletjernet Namoz Vaqtlari
Bjørnåsen, (Bjornasen) Namoz Vaqtlari
Skjærmyra, (Skjaermyra) Namoz Vaqtlari
Stavåsen, (Stavasen) Namoz Vaqtlari
Haugsberget Namoz Vaqtlari
Damtjerna Namoz Vaqtlari
Vollmyrbekken Namoz Vaqtlari
Igletjennsmyra Namoz Vaqtlari
Klotjernet Namoz Vaqtlari
Korsikken Namoz Vaqtlari
Skjefstadlimyra Namoz Vaqtlari
Haugsbergknappen Namoz Vaqtlari
Motappmyra Namoz Vaqtlari
Fløtningsmyra, (Flotningsmyra) Namoz Vaqtlari