Røyken Namoz Vaqtlari

NO / Buskerud / Røyken

Røyken Qibla Yo'nalishi

N E S W

Røyken Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 136.4°
Røyken, Buskerud Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 136.4° Haqiqiy Yo'nalish: 138.5°. Magnit O'zgarishi: -2.1°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Røyken, Royken, Kommun Royken, Kommun Røyken, Rjojken, Royken Municipality, Royken kommune, Roykens kommun, Røyken Municipality, Røyken kommune, Røykens kommun, e ken, rayakena, Рёйкен, রায়কেন, 略肯

Gleinåsen, (Gleinasen) Namoz Vaqtlari
Bjørnstaddalen, (Bjornstaddalen) Namoz Vaqtlari
Grette Namoz Vaqtlari
Svartediket Namoz Vaqtlari
Storåsen, (Storasen) Namoz Vaqtlari
Vangsåsen, (Vangsasen) Namoz Vaqtlari
Røyken, (Royken) Namoz Vaqtlari
Igletjern Namoz Vaqtlari
Sandvadbekken Namoz Vaqtlari
Vaskebekk Namoz Vaqtlari
Tjuvekollen Namoz Vaqtlari
Kleivardammen Namoz Vaqtlari
Hollenderen Namoz Vaqtlari
Gunnerudåsen, (Gunnerudasen) Namoz Vaqtlari
Kalvåsen, (Kalvasen) Namoz Vaqtlari
Villingstadåsen, (Villingstadasen) Namoz Vaqtlari
Skogen Namoz Vaqtlari
Langmyrene Namoz Vaqtlari
Muserudåsen, (Muserudasen) Namoz Vaqtlari
Fabrikkdammen Namoz Vaqtlari
Kapteinåsen, (Kapteinasen) Namoz Vaqtlari
Slåttemyrdalen, (Slattemyrdalen) Namoz Vaqtlari
Breidmåsan, (Breidmasan) Namoz Vaqtlari
Huldreåsen, (Huldreasen) Namoz Vaqtlari
Gullåsen, (Gullasen) Namoz Vaqtlari
Hengefoss Namoz Vaqtlari
Rødåsen, (Rodasen) Namoz Vaqtlari
Fuglemyr Namoz Vaqtlari
Stordammen Namoz Vaqtlari
Langkilåsen, (Langkilasen) Namoz Vaqtlari
Botnemyra Namoz Vaqtlari
Breimosan Namoz Vaqtlari
Herstadheia Namoz Vaqtlari
Fuglemyrdalen Namoz Vaqtlari
Haramyra Namoz Vaqtlari
Svartvatnet Namoz Vaqtlari
Svartedike Namoz Vaqtlari
Bødalen, (Bodalen) Namoz Vaqtlari
Aukeåsen, (Aukeasen) Namoz Vaqtlari
Storvomma Namoz Vaqtlari
Ringåsen, (Ringasen) Namoz Vaqtlari
Vassdalen Namoz Vaqtlari
Høgåsen (Ovnerud), (Hogasen (Ovnerud)) Namoz Vaqtlari
Høgda, (Hogda) Namoz Vaqtlari
Buktebekken Namoz Vaqtlari
Svartvannsåsen, (Svartvannsasen) Namoz Vaqtlari
Bjørnmyråsen, (Bjornmyrasen) Namoz Vaqtlari
Hyggenvika Namoz Vaqtlari
Bukta Namoz Vaqtlari
Øvre Hallenskog, (Ovre Hallenskog) Namoz Vaqtlari
Høgdodden, (Hogdodden) Namoz Vaqtlari
Buktemyra Namoz Vaqtlari
Hallenåsen, (Hallenasen) Namoz Vaqtlari
Bårsrudtjernet, (Barsrudtjernet) Namoz Vaqtlari
Indre Fiskebukt Namoz Vaqtlari
Flatermyra Namoz Vaqtlari
Taraldmyr Namoz Vaqtlari
Stokkeråsen, (Stokkerasen) Namoz Vaqtlari
Hyggen Namoz Vaqtlari
Skjeljamyr Namoz Vaqtlari
Brudeberget Namoz Vaqtlari
Geitmyråsen, (Geitmyrasen) Namoz Vaqtlari
Elgskauåsen, (Elgskauasen) Namoz Vaqtlari
Ytre Fiskebukt Namoz Vaqtlari
Bølskogåsen, (Bolskogasen) Namoz Vaqtlari
Spikkestad Namoz Vaqtlari
Teigen Namoz Vaqtlari
Igletjernsåsen, (Igletjernsasen) Namoz Vaqtlari
Krubba Namoz Vaqtlari
Helgåsen, (Helgasen) Namoz Vaqtlari
Ovnerudfloget Namoz Vaqtlari
Haukelidammen Namoz Vaqtlari
Grodalen Namoz Vaqtlari
Ovnerudåsen, (Ovnerudasen) Namoz Vaqtlari
Geitmyra Namoz Vaqtlari
Skjæråsen, (Skjaerasen) Namoz Vaqtlari
Bøsnipa, (Bosnipa) Namoz Vaqtlari
Eglevann Namoz Vaqtlari
Åmotåsen, (Amotasen) Namoz Vaqtlari
Røykedalen, (Roykedalen) Namoz Vaqtlari
Blåfjell, (Blafjell) Namoz Vaqtlari
Furumyr Namoz Vaqtlari
Oppegårdsmyr, (Oppegardsmyr) Namoz Vaqtlari
Sekkemyra Namoz Vaqtlari
Fagervika Namoz Vaqtlari
Ugledalen Namoz Vaqtlari
Ulverud Namoz Vaqtlari
Kolåsen, (Kolasen) Namoz Vaqtlari
Gåsungen, (Gasungen) Namoz Vaqtlari
Bentsås, (Bentsas) Namoz Vaqtlari
Hovåsen, (Hovasen) Namoz Vaqtlari
Haukeliåsen, (Haukeliasen) Namoz Vaqtlari
Jonsbubukta Namoz Vaqtlari
Mastedalen Namoz Vaqtlari
Brenninga Namoz Vaqtlari
Langemyr Namoz Vaqtlari
Gjellumbekken Namoz Vaqtlari
Bjønndalen, (Bjonndalen) Namoz Vaqtlari