Vinica Namoz Vaqtlari

MK / Vinica / Vinica

Vinica Qibla Yo'nalishi

N E S W

Vinica Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 135.2°
Vinica, Vinica Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 135.2° Haqiqiy Yo'nalish: 139.3°. Magnit O'zgarishi: -4.1°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Vinica, Opshtina Vinica, Opstina Vinica, Opština Vinica, Виница, Општина Виница

Kumlak Namoz Vaqtlari
Čuka, (Cuka) Namoz Vaqtlari
Sveta Nedela Namoz Vaqtlari
Stojanovo Brdo Namoz Vaqtlari
Sadovo Namoz Vaqtlari
Blatešnica, (Blatesnica) Namoz Vaqtlari
Raovo Namoz Vaqtlari
Pekljanska Reka Namoz Vaqtlari
Orašče Brdo, (Orasce Brdo) Namoz Vaqtlari
Sušica, (Susica) Namoz Vaqtlari
Irin Dol Namoz Vaqtlari
Visoka Mogila Namoz Vaqtlari
Paren Namoz Vaqtlari
Kurija Namoz Vaqtlari
Kiška, (Kiska) Namoz Vaqtlari
Volči Dol, (Volci Dol) Namoz Vaqtlari
Kadinov Rid Namoz Vaqtlari
Crni Dol Namoz Vaqtlari
Lazena Namoz Vaqtlari
Gaber Namoz Vaqtlari
Elenik Namoz Vaqtlari
Širini, (Sirini) Namoz Vaqtlari
Prosečenik, (Prosecenik) Namoz Vaqtlari
Lipečki Rid, (Lipecki Rid) Namoz Vaqtlari
Cer Namoz Vaqtlari
Vršniko, (Vrsniko) Namoz Vaqtlari
Gabrovski Dol Namoz Vaqtlari
Blatec Namoz Vaqtlari
Jarebinec Namoz Vaqtlari
Dobravite Namoz Vaqtlari
Mojmija Namoz Vaqtlari
Čukarče, (Cukarce) Namoz Vaqtlari
Koljevo Namoz Vaqtlari
Sreden Del Namoz Vaqtlari
Crkvenec Namoz Vaqtlari
Zavoj Namoz Vaqtlari
Dabje Namoz Vaqtlari
Popova Glava Namoz Vaqtlari
Bedešnik, (Bedesnik) Namoz Vaqtlari
Kolnik Namoz Vaqtlari
Lipec Namoz Vaqtlari
Bukov Rid Namoz Vaqtlari
Dragobraška Reka, (Dragobraska Reka) Namoz Vaqtlari
Boltačka Čuka, (Boltacka Cuka) Namoz Vaqtlari
Terziski Dol Namoz Vaqtlari
Crvenkol Namoz Vaqtlari
Rakavica Namoz Vaqtlari
Bari Namoz Vaqtlari
Umin Dol Namoz Vaqtlari
Selska Reka Namoz Vaqtlari
Markovo Kale Namoz Vaqtlari
Rusnavec Namoz Vaqtlari
Delovo Namoz Vaqtlari
Boltačka Maala, (Boltacka Maala) Namoz Vaqtlari
Kumenka Namoz Vaqtlari
Vinička Čuka, (Vinicka Cuka) Namoz Vaqtlari
Osmanova Bavča, (Osmanova Bavca) Namoz Vaqtlari
Mutov Dol Namoz Vaqtlari
Grutkovec Namoz Vaqtlari
Mejanička Čuka, (Mejanicka Cuka) Namoz Vaqtlari
Virilica Namoz Vaqtlari
Jurički Dol, (Juricki Dol) Namoz Vaqtlari
Pekljani Namoz Vaqtlari
Golo Brdo Namoz Vaqtlari
Studenešno, (Studenesno) Namoz Vaqtlari
Grkovica Namoz Vaqtlari
Visoka Čuka, (Visoka Cuka) Namoz Vaqtlari
Galapčov Rid, (Galapcov Rid) Namoz Vaqtlari
Dedo Mitev Dol Namoz Vaqtlari
Čukarliska Maala, (Cukarliska Maala) Namoz Vaqtlari
Dragobrašte, (Dragobraste) Namoz Vaqtlari
Valog Namoz Vaqtlari
Dobrava Namoz Vaqtlari
Krivoramska Maala Namoz Vaqtlari
Župan, (Zupan) Namoz Vaqtlari
Golo Brdo Namoz Vaqtlari
Trsinska Reka Namoz Vaqtlari
Železnička Reka, (Zeleznicka Reka) Namoz Vaqtlari
Gafurski Dol Namoz Vaqtlari
Mejanička Reka, (Mejanicka Reka) Namoz Vaqtlari
Široki Dol, (Siroki Dol) Namoz Vaqtlari
Cvetanov Rid Namoz Vaqtlari
Orlek Namoz Vaqtlari
Sabotina Namoz Vaqtlari
Bumbarska Češma, (Bumbarska Cesma) Namoz Vaqtlari
Bskovci Namoz Vaqtlari
Borovec Namoz Vaqtlari
Kadrova Bavča, (Kadrova Bavca) Namoz Vaqtlari
Duzluk Namoz Vaqtlari
Čupina Livada, (Cupina Livada) Namoz Vaqtlari
Grnčarka, (Grncarka) Namoz Vaqtlari
Spaisko Gumno Namoz Vaqtlari
Jurički Rid, (Juricki Rid) Namoz Vaqtlari
Panek Namoz Vaqtlari