Opština Vevčani Namoz Vaqtlari

MK / Vevčani / Opština Vevčani

Opština Vevčani Qibla Yo'nalishi

N E S W

Opština Vevčani Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 131°
Opština Vevčani, Vevčani Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 131° Haqiqiy Yo'nalish: 134.8°. Magnit O'zgarishi: -3.8°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Opština Vevčani, Opstina Vevcani, Opshtina Vevchani, Vevcani, Vevchani, Vevčani, Вевчани, Општина Вевчани

Crni Kamen Namoz Vaqtlari
Tumba Namoz Vaqtlari
Dupli Dol Namoz Vaqtlari
Esejnca Namoz Vaqtlari
Gorno Gradište, (Gorno Gradiste) Namoz Vaqtlari
Suljčo, (Suljco) Namoz Vaqtlari
Vevčani, (Vevcani) Namoz Vaqtlari
Podolga Namoz Vaqtlari
Beli Breg Namoz Vaqtlari
Pisanik Namoz Vaqtlari
Nikolov Kamen Namoz Vaqtlari
Matica Namoz Vaqtlari
Kačev Kutel, (Kacev Kutel) Namoz Vaqtlari
Crveno Kladenče, (Crveno Kladence) Namoz Vaqtlari
Ploča, (Ploca) Namoz Vaqtlari
Goli Vrv Namoz Vaqtlari
Varvara Namoz Vaqtlari
Ḱiski, (Kiski) Namoz Vaqtlari
Oktisi Namoz Vaqtlari
Popov Kutel Namoz Vaqtlari
Stebleski Grobovi Namoz Vaqtlari
Podgorečka Reka, (Podgorecka Reka) Namoz Vaqtlari
Izvori Namoz Vaqtlari
Gorna Belica Namoz Vaqtlari
Golema Livada Namoz Vaqtlari
Kutli Namoz Vaqtlari
Osmanova Krasta Namoz Vaqtlari
Kačjo Gumno, (Kacjo Gumno) Namoz Vaqtlari
Suvo Pole Namoz Vaqtlari
Jankovi Lazi Namoz Vaqtlari
Višenski Pat, (Visenski Pat) Namoz Vaqtlari
Jablan Namoz Vaqtlari
Čuturec, (Cuturec) Namoz Vaqtlari
Branejnci Namoz Vaqtlari
Dolišta, (Dolista) Namoz Vaqtlari
Bukli Kosteni Namoz Vaqtlari
Skala Namoz Vaqtlari
Podgorci Namoz Vaqtlari
Iljkov Laz Namoz Vaqtlari
Viševtec, (Visevtec) Namoz Vaqtlari
Gorna Štragonja, (Gorna Stragonja) Namoz Vaqtlari
Čobanski Breg, (Cobanski Breg) Namoz Vaqtlari
Sinje Brdo Namoz Vaqtlari
Labunista Namoz Vaqtlari
Lazina Namoz Vaqtlari
Crveni Breg Namoz Vaqtlari
Dupka Namoz Vaqtlari
Fir Namoz Vaqtlari
Češma, (Cesma) Namoz Vaqtlari
Selište, (Seliste) Namoz Vaqtlari
Sušica, (Susica) Namoz Vaqtlari
Zlo Šuma, (Zlo Suma) Namoz Vaqtlari
Dolna Krasta Namoz Vaqtlari
Crven Kamen Namoz Vaqtlari
Jadrimska Češma, (Jadrimska Cesma) Namoz Vaqtlari
Podgorci Namoz Vaqtlari
Krivi Viroj Namoz Vaqtlari
Branejnci Namoz Vaqtlari
Čamov Rid, (Camov Rid) Namoz Vaqtlari
Gradište, (Gradiste) Namoz Vaqtlari
Dolišta, (Dolista) Namoz Vaqtlari
Žabjak, (Zabjak) Namoz Vaqtlari
Petroska Krasta Namoz Vaqtlari
Osmica Namoz Vaqtlari
Čuškov Raven, (Cuskov Raven) Namoz Vaqtlari
Labunista Namoz Vaqtlari
Zlo Šuma, (Zlo Suma) Namoz Vaqtlari
Izvor Namoz Vaqtlari
Kirkur Namoz Vaqtlari
Jadrimska Krasta Namoz Vaqtlari
Sušica, (Susica) Namoz Vaqtlari
Bukli Kosteni Namoz Vaqtlari
Planinski Kamen Namoz Vaqtlari
Šumi, (Sumi) Namoz Vaqtlari
Vevčanska Lokva, (Vevcanska Lokva) Namoz Vaqtlari
Valvalec Namoz Vaqtlari
Maja e Kubës, (Maja e Kubes) Namoz Vaqtlari
Leska Namoz Vaqtlari
Kačjo Gumno, (Kacjo Gumno) Namoz Vaqtlari
Crveni Kamen Namoz Vaqtlari
Crveni Breg Namoz Vaqtlari
Belička Krasta, (Belicka Krasta) Namoz Vaqtlari
Malo Sedlo Namoz Vaqtlari
Višni, (Visni) Namoz Vaqtlari
Zelenci Namoz Vaqtlari
Suvo Pole Namoz Vaqtlari
Podgorečka Reka, (Podgorecka Reka) Namoz Vaqtlari
Čamov Rid, (Camov Rid) Namoz Vaqtlari
Leniška Reka, (Leniska Reka) Namoz Vaqtlari
Dolna Belica Namoz Vaqtlari
Meris Namoz Vaqtlari
Varvara Namoz Vaqtlari