Opština Lipkovo Namoz Vaqtlari

MK / Opstina Lipkovo / Opština Lipkovo

Opština Lipkovo Qibla Yo'nalishi

N E S W

Opština Lipkovo Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 133.9°
Opština Lipkovo, Opstina Lipkovo Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 133.9° Haqiqiy Yo'nalish: 138°. Magnit O'zgarishi: -4°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Opština Lipkovo, Opstina Lipkovo, Lipkovo, Opshtina Lipkovo, Општина Липково

Kolišta, (Kolista) Namoz Vaqtlari
Preslap Namoz Vaqtlari
Blagun Namoz Vaqtlari
Kisela Voda Namoz Vaqtlari
Vukanovce Namoz Vaqtlari
Stara Korija Namoz Vaqtlari
Оризари, (Orizari) Namoz Vaqtlari
Lipkovo Namoz Vaqtlari
Otljanska Reka Namoz Vaqtlari
Rupa Namoz Vaqtlari
Drezga Namoz Vaqtlari
Stankova Niva Namoz Vaqtlari
Patravica Namoz Vaqtlari
Veše, (Vese) Namoz Vaqtlari
Alaševce, (Alasevce) Namoz Vaqtlari
Kališnjak, (Kalisnjak) Namoz Vaqtlari
Липковско езеро, (Lipkovsko ezero) Namoz Vaqtlari
Ḱeramidnica, (Keramidnica) Namoz Vaqtlari
Слупчане, (Slupchane) Namoz Vaqtlari
Ledina Namoz Vaqtlari
Orizište, (Oriziste) Namoz Vaqtlari
Matejčka Reka, (Matejcka Reka) Namoz Vaqtlari
Rezine Namoz Vaqtlari
Krajište, (Krajiste) Namoz Vaqtlari
Klepala Namoz Vaqtlari
Otljansko Pole Namoz Vaqtlari
Crn Dol Namoz Vaqtlari
Ograde Namoz Vaqtlari
Slubica Namoz Vaqtlari
Otlja Namoz Vaqtlari
Guri Šibes, (Guri Sibes) Namoz Vaqtlari
Pesaklište, (Pesakliste) Namoz Vaqtlari
Livaǵe, (Livage) Namoz Vaqtlari
Bela Voda Namoz Vaqtlari
Ruginska Reka Namoz Vaqtlari
Бучин, (Buchin) Namoz Vaqtlari
Jusufovo Brdo Namoz Vaqtlari
Kodra Pjepit Namoz Vaqtlari
Kragujeva Namoz Vaqtlari
Mramorec Namoz Vaqtlari
Krečana, (Krecana) Namoz Vaqtlari
Hisari Maal Namoz Vaqtlari
Bukovija Namoz Vaqtlari
Kolarnica Namoz Vaqtlari
Kuvolj Namoz Vaqtlari
Tumba Terave Namoz Vaqtlari
Trnica Namoz Vaqtlari
Krajište, (Krajiste) Namoz Vaqtlari
Babina Glava Namoz Vaqtlari
Patlištan, (Patlistan) Namoz Vaqtlari
Puḱ, (Puk) Namoz Vaqtlari
Nivska Isačka, (Nivska Isacka) Namoz Vaqtlari
Stara Reka Namoz Vaqtlari
Preslap Namoz Vaqtlari
Tumba e Belibregit Namoz Vaqtlari
Kušlina, (Kuslina) Namoz Vaqtlari
Mačište, (Maciste) Namoz Vaqtlari
Kapa ta Naljt Namoz Vaqtlari
R’nkovce, (R'nkovce) Namoz Vaqtlari
Pesak Namoz Vaqtlari
Izvor Namoz Vaqtlari
Crno Pole Namoz Vaqtlari
Pilska Reka Namoz Vaqtlari
Pilska Maala Namoz Vaqtlari
Matejce Namoz Vaqtlari
Vodenička Reka, (Vodenicka Reka) Namoz Vaqtlari
Kodra Male Namoz Vaqtlari
Опае, (Opae) Namoz Vaqtlari
Čukljevica, (Cukljevica) Namoz Vaqtlari
Straža, (Straza) Namoz Vaqtlari
Soviḱ, (Sovik) Namoz Vaqtlari
Presnički Rid, (Presnicki Rid) Namoz Vaqtlari
Bajkovica Namoz Vaqtlari
Ravše Mal, (Ravse Mal) Namoz Vaqtlari
Golem Rid Namoz Vaqtlari
Kodra Gropes Namoz Vaqtlari
Kodra Stanes Namoz Vaqtlari
Glažnja, (Glaznja) Namoz Vaqtlari
Šamakište, (Samakiste) Namoz Vaqtlari