Opština Karpoš Namoz Vaqtlari

MK / Karpoš / Opština Karpoš

Opština Karpoš Qibla Yo'nalishi

N E S W

Opština Karpoš Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 133.4°
Opština Karpoš, Karpoš Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 133.4° Haqiqiy Yo'nalish: 137.3°. Magnit O'zgarishi: -4°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Opština Karpoš, Opstina Karpos, Karpos, Karpoš, Opshtina Karposh, Општина Карпош

Долно Нерези, (Dolno Nerezi) Namoz Vaqtlari
Bačvišta, (Bacvista) Namoz Vaqtlari
Leninova Street Namoz Vaqtlari
Жданец, (Zhdanec) Namoz Vaqtlari
Sultan Potok Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Padarnica Namoz Vaqtlari
Golema Niva Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Трнодол, (Trnodol) Namoz Vaqtlari
Vlae Namoz Vaqtlari
Babin Dol Namoz Vaqtlari
Prisojnica Namoz Vaqtlari
Serava Namoz Vaqtlari
Визбегово, (Vizbegovo) Namoz Vaqtlari
Trnodol Namoz Vaqtlari
Zlokukjani Namoz Vaqtlari
Karpoš Dva, (Karpos Dva) Namoz Vaqtlari
Borče, (Borce) Namoz Vaqtlari
Golema Niva Namoz Vaqtlari
Kamenov Dol Namoz Vaqtlari
Pekmezanec Namoz Vaqtlari
Suva Reka Namoz Vaqtlari
Момин Поток, (Momin Potok) Namoz Vaqtlari
Dolni Rid Namoz Vaqtlari
Karpoš Dva, (Karpos Dva) Namoz Vaqtlari
Водно, (Vodno) Namoz Vaqtlari
Kodra e Meljit Namoz Vaqtlari
Murtinec Namoz Vaqtlari
Зајчев Рид, (Zajchev Rid) Namoz Vaqtlari
Gorno Nerezi Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Tumbanica Namoz Vaqtlari
Vizbegovsko Pole Namoz Vaqtlari
Gjorče Petro, (Gjorce Petro) Namoz Vaqtlari
Водно, (Vodno) Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Suva Reka Namoz Vaqtlari
Murtinec Namoz Vaqtlari
Момин Поток, (Momin Potok) Namoz Vaqtlari
Serava Namoz Vaqtlari
Kiša, (Kisa) Namoz Vaqtlari
Треска, (Treska) Namoz Vaqtlari
Бардовци, (Bardovci) Namoz Vaqtlari
Sultan Potok Namoz Vaqtlari
Češmički Rid, (Cesmicki Rid) Namoz Vaqtlari
Kamenov Dol Namoz Vaqtlari
Зајчев Рид, (Zajchev Rid) Namoz Vaqtlari
Bel Bunar Namoz Vaqtlari
Folja Namoz Vaqtlari
Трнодол, (Trnodol) Namoz Vaqtlari
Leninova Street Namoz Vaqtlari
Kodra e Veštit, (Kodra e Vestit) Namoz Vaqtlari
Trnodol Namoz Vaqtlari
Dolni Rid Namoz Vaqtlari
Sredno Vodno Namoz Vaqtlari
Tepša, (Tepsa) Namoz Vaqtlari
Krušopek, (Krusopek) Namoz Vaqtlari
Leninova Street Namoz Vaqtlari
Proi i Željit, (Proi i Zeljit) Namoz Vaqtlari
Vrbič, (Vrbic) Namoz Vaqtlari
Češmički Rid, (Cesmicki Rid) Namoz Vaqtlari
Жданец, (Zhdanec) Namoz Vaqtlari
Kodra Hamed Namoz Vaqtlari
Martino Brdo Namoz Vaqtlari
Martino Brdo Namoz Vaqtlari
Момин Поток, (Momin Potok) Namoz Vaqtlari
Zlokukjani Namoz Vaqtlari
Skundraj Namoz Vaqtlari
Padarnica Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Murtinec Namoz Vaqtlari
Beluška, (Beluska) Namoz Vaqtlari
Зајчев Рид, (Zajchev Rid) Namoz Vaqtlari
Водно, (Vodno) Namoz Vaqtlari
Gorno Vodno Namoz Vaqtlari
Beli Glava Namoz Vaqtlari
Suva Reka Namoz Vaqtlari
Визбегово, (Vizbegovo) Namoz Vaqtlari
Mašiče, (Masice) Namoz Vaqtlari
Gorno Vodno Namoz Vaqtlari
Beluška, (Beluska) Namoz Vaqtlari
Водно, (Vodno) Namoz Vaqtlari
Abedište, (Abediste) Namoz Vaqtlari
Ново Село, (Novo Selo) Namoz Vaqtlari
Skopje Namoz Vaqtlari
Rtišan, (Rtisan) Namoz Vaqtlari
Serava Namoz Vaqtlari
Tumbanica Namoz Vaqtlari
Kisela Jabuka Namoz Vaqtlari
Vizbegovsko Pole Namoz Vaqtlari
Borče, (Borce) Namoz Vaqtlari
Zarin Dol Namoz Vaqtlari
Бардовци, (Bardovci) Namoz Vaqtlari
Pepov Dab Namoz Vaqtlari
Долно Нерези, (Dolno Nerezi) Namoz Vaqtlari
Cucul Namoz Vaqtlari
Dolni Rid Namoz Vaqtlari
Čupavec, (Cupavec) Namoz Vaqtlari
Bačvišta, (Bacvista) Namoz Vaqtlari