Čair Namoz Vaqtlari

MK / Čair / Čair

Čair Qibla Yo'nalishi

N E S W

Čair Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 133.6°
Čair, Čair Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 133.6° Haqiqiy Yo'nalish: 137.5°. Magnit O'zgarishi: -4°
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Čair, Cair, Chair, Komuna e Cairit, Komuna e Çairit, Municipalidad de Cair, Municipalidad de Čair, Municipality of Cair, Municipality of Čair, Opcina Cair, Opshtina Chair, Opstina Cair, Općina Čair, Opština Čair, Tchair, Tchaïr, Vilojati Chair, cha yi er qu, Вилояти Чаир, Општина Чаир, Чаир, Чаїр, 查伊尔区

Јазирска Река, (Jazirska Reka) Namoz Vaqtlari
Pudarnica Namoz Vaqtlari
Sadov Rid Namoz Vaqtlari
Konjski Rid Namoz Vaqtlari
Čukov Rid, (Cukov Rid) Namoz Vaqtlari
Радишки Рид, (Radishki Rid) Namoz Vaqtlari
Grbavica Namoz Vaqtlari
Љуботенска река, (Ljubotenska reka) Namoz Vaqtlari
Krst Namoz Vaqtlari
Љубанска Река, (Ljubanska Reka) Namoz Vaqtlari
Ljubotenski Buzalek Namoz Vaqtlari
Побушка Река, (Pobushka Reka) Namoz Vaqtlari
Muratovo Namoz Vaqtlari
Горно Оризари, (Gorno Orizari) Namoz Vaqtlari
Каменица, (Kamenica) Namoz Vaqtlari
Šuto Orizare, (Suto Orizare) Namoz Vaqtlari
Konjski Dol Namoz Vaqtlari
Sadov Rid Namoz Vaqtlari
Grbavica Namoz Vaqtlari
Lovdžinica, (Lovdzinica) Namoz Vaqtlari
Gušterica, (Gusterica) Namoz Vaqtlari
Orizarski Rid Namoz Vaqtlari
Љуботенска река, (Ljubotenska reka) Namoz Vaqtlari
Pudarnica Namoz Vaqtlari
Раштак, (Rashtak) Namoz Vaqtlari
Padina Namoz Vaqtlari
Straišta, (Straista) Namoz Vaqtlari
Orizarsko Namoz Vaqtlari
Љуботен, (Ljuboten) Namoz Vaqtlari
Турчевска Река, (Turchevska Reka) Namoz Vaqtlari
Padina Namoz Vaqtlari
Ezero Namoz Vaqtlari
Orlovec Namoz Vaqtlari
Крива Нива, (Kriva Niva) Namoz Vaqtlari
Bošnjani, (Bosnjani) Namoz Vaqtlari
Radishani Namoz Vaqtlari
Bošnjani, (Bosnjani) Namoz Vaqtlari
Ljubotenski Buzalek Namoz Vaqtlari
Bara Namoz Vaqtlari
Серава, (Serava) Namoz Vaqtlari
Јазирска Река, (Jazirska Reka) Namoz Vaqtlari
Bašinec, (Basinec) Namoz Vaqtlari
Avdiov Breg Namoz Vaqtlari
Krst Namoz Vaqtlari
Čavrinak, (Cavrinak) Namoz Vaqtlari
Oblovce Namoz Vaqtlari
Bulačanski Buzalek, (Bulacanski Buzalek) Namoz Vaqtlari
Pudarnica Namoz Vaqtlari
Goliovo Namoz Vaqtlari
Straišta, (Straista) Namoz Vaqtlari
Pudarnica Namoz Vaqtlari
Ploča, (Ploca) Namoz Vaqtlari
Raštevsko Lozje, (Rastevsko Lozje) Namoz Vaqtlari
Љубанска Река, (Ljubanska Reka) Namoz Vaqtlari
Побушка Река, (Pobushka Reka) Namoz Vaqtlari
Zaimski Rid Namoz Vaqtlari
Orlovec Namoz Vaqtlari
Белушка, (Belushka) Namoz Vaqtlari
Rudina Namoz Vaqtlari
Булачани, (Bulachani) Namoz Vaqtlari
Malo Gradište, (Malo Gradiste) Namoz Vaqtlari
Бел Камен, (Bel Kamen) Namoz Vaqtlari
Čavrinak, (Cavrinak) Namoz Vaqtlari
Mari Stena Namoz Vaqtlari
Радишки Рид, (Radishki Rid) Namoz Vaqtlari
Zaimski Rid Namoz Vaqtlari
Крива Нива, (Kriva Niva) Namoz Vaqtlari
Rosov Rid Namoz Vaqtlari
Orizarsko Namoz Vaqtlari
Smrǵevac, (Smrgevac) Namoz Vaqtlari
Расадник, (Rasadnik) Namoz Vaqtlari
Бел Камен, (Bel Kamen) Namoz Vaqtlari
Турчевска Река, (Turchevska Reka) Namoz Vaqtlari
Tutkovo Brdče, (Tutkovo Brdce) Namoz Vaqtlari
Muratovo Namoz Vaqtlari
Страшка река, (Strashka reka) Namoz Vaqtlari
Radishani Namoz Vaqtlari
Kulme Namoz Vaqtlari
Чуткова чешма, (Chutkova cheshma) Namoz Vaqtlari
Radishani Namoz Vaqtlari
Високи рид, (Visoki rid) Namoz Vaqtlari
Preslap Namoz Vaqtlari
Страшка река, (Strashka reka) Namoz Vaqtlari
Rosov Rid Namoz Vaqtlari
Kučeviška Reka, (Kuceviska Reka) Namoz Vaqtlari
Gola Brazda Namoz Vaqtlari
Požarance, (Pozarance) Namoz Vaqtlari
Bulačanski Buzalek, (Bulacanski Buzalek) Namoz Vaqtlari
Љуботен, (Ljuboten) Namoz Vaqtlari
Lovdžinica, (Lovdzinica) Namoz Vaqtlari
Булачани, (Bulachani) Namoz Vaqtlari
Krst Namoz Vaqtlari
Gušterica, (Gusterica) Namoz Vaqtlari
Goliovo Namoz Vaqtlari
Uma Namoz Vaqtlari
Радишки Рид, (Radishki Rid) Namoz Vaqtlari
Gradište, (Gradiste) Namoz Vaqtlari
Mala Reka Namoz Vaqtlari
Ploča, (Ploca) Namoz Vaqtlari
Ljubanci Namoz Vaqtlari